Verkefnin

Verkefni 1997 til 2019

Grandi hf
Karavæðing  um borð í Ótto N. Þorlákssyni RE 203 og Ásbirni RE 50.
Hönnun, útboðslýsing, samningar, eftirlit, uppgjör.

Grandi hf
Örfirisey RE, Hönnun, útboðslýsingar – lenging og nýtt vinnsludekk.

Fiskverkun Jónasar Ágústssonar hf.
Arðsemisathugun vegna lausfrystingar.

Grandi hf
Snorri Sturluson RE 219, Breytingar á vinnslulínum, niðursetning nýra flökunarvéla.

Menntamálaráðuneyti
Úttekt á orkunámi við Tækniskóla Íslands (HR).

Sjóvá Almennar hf –  Grandi hf
Verðmat á öllum tækjum í landi.

Hampiðjan hf
Brynjun hf, rekstrarforsendur.

Sjóvá Almennar hf – Útgerðarfélag Akureyrar hf.
Verðmat á öllum tækjum í landi.

Hafnarfjarðarhöfn
Viðhald á Lóðsbátum o.fl, útboð, samningar, eftirlit og uppgjör.

Grandi hf
Þerney RE 101, nýtt vinnsludekk, lausfrysting o.fl,
Hönnun, kostnaðarðáæltun, útboðslýsingar, eftirlit og uppgjör.

Hafrannsóknastofnun
Árni Friðriksson RE 200 nýsmíði í Chile.
Tæknileg ráðgjöf, eftirlit, uppgjörsmál.

Grandi hf
Ásbjörn RE 50, Nýr stýrisbúnaður, slipptaka, stálvinna o.fl
Hönnun, útboð, eftirlit og uppgjör.

Huginn ehf
Huginn VE 55 nýsmíði í Chile.
Tæknileg ráðgjöf, eftirlit, uppgjörsmál.

Hafrannsóknastofnun
Bjarni Sæmundsson RE 30, Endurbætur fyrir 220 milljónir króna.
Þarfagreining, kostnaðaráætlun, útboð og samningar í samráði við Ríkiskaup, eftirlit og uppgjör.

Huginn ehf
Huginn VE 55 ný vinnsla, heilfrysting, útboð, samningar, verkefnisstjórn og uppgjör.

Brim hf
Kaldbakur EA1, Tæknileg og kostnaðarleg athugun á að breyta skipinu yfir í frystitogara.

Sólborg ehf
Ársæll  SH 88, útboð, slipptaka, ný skrúfublöð, vindukerfi o.fl.

Sjóvá Almennar hf – Hbgrandi hf
Mat á tækjabúnaði fiskimölsverksmiðju félagsins í Örfirisey.

Þorbjörnin Fiskanes hf
Sturla GK 12, Leiðir til Orkusparnaðar

Hafransóknastofnun
Sætækni ehf sá um viðhald og endurbætur á Árna Frikssyni RE 200 og Bjarna Sæmundssyni RE 30 frá árinu 2000 til 2007.

Wave Operation hf
Blue Wave verksmiðjuskip gert út við norðvesturströnd Afríku.
Sætækni ehf hefur séð um tæknilegan rekstur skipsins frá 2007  til 2011. Búið er að framkvæma ýmsar endurbætur á skipinu fyrir um 14 milljónir USD.

Hafnarfjarðarhöfn –  Þróttur og Hamar

Sumarið 2012 fóru bæði Þróttur og Hamar  í slipp hjá Vélsmiðju Orms og Víglundar ehf. Hamar var meðal annars öxuldreginn á báðum skrúfum. Sætækni ehf annaðist útboð, samninga og eftirlit.

Huginn ehf

Í árslok árið 2012 gerði Sætækni ehf athugun á mögulegum breytingum á frysti- og kælikerfi uppsjávar og vinnsluskipsins  Hugins VE-55.  Kælimiðill frysti- og kælikerfisins er ammoníak, NH3,  en athugað var hvort mögulegt væri að breyta kerfinu og nota CO2.

Þetta var viðamikið verkefni og þurfti að safna gögnum erlendis frá þar sem CO2 er lítt þekktur  sem kælimiðill á Íslandi. Helstu niðurstöður voru að afkastaaukning í frystingu er að lágmarki 25% en þar sem breytingarnar eru mjög dýrar er arðsemi fjárfestingar óviss.

Landhelgisgæsla Islands LHG

Gunnar H. Sæmundsson var skipatæknistjóri Landhelgisgæslu Íslands frá byrjun febrúar og til loka nóvembers 2013. Á þessum tíma annaðist Gunnar uppgjör á ábyrgðarmálum vegna nýsmíði varðskipsins Þórs og slipptöku á sjómælingaskipinu Baldri. Eftir starfslok Gunnars í lok nóvember var samið um að Sætækni ehf annaðist tækniráðgjöf og umsjón með skipum LHG.

Landhelgisgæsla Íslands – Þór

2013 /2014 Fernanda, tjónauppgjör vegna tjóns sem varð á Þór og búnaði um borð þegar Fernöndu  var veitt aðstoð.

Hafnarfjarðarhöfn – Þróttur og Hamar

Sumarið 2014 fóru bæði Þróttur og Hamar  aftur í slipp hjá Vélsmiðju Orms og Víglundar ehf. Skipt var um stb  gír við aðalvél Hamars og settir upp nýir utanborðskælar fyrir báða gíra.  Sætækni ehf annaðist hönnun, útboð, samninga og eftirlit.

Landhelgisgæsla Íslands – Týr

Á árinu 2014 var varðskipið Týr leigt til Svalbarða. Leigutakinn var Fáfnir Offshore ehf. Sætækni ehf annaðist tæknilegan undirbúning og sá um að afskrá skipið af íslenskri skipaskrá og skrá það á norska skipaskrá, NOR, og síðan aftur á íslenska.

Landhelgisgæsla Íslands – Týr

Sumarið 2015 fór Týr í slipp hjá Stálsmiðjunni hf. Mikil vinna fór fram í skipinu: dekk voru vatnsblásin með 3000 bara þrýstingi og máluð frá grunni og gert var við tjón eftir rússneska skólaskipið Kruzenshtern. Öxuldraga þurfti báðar skrúfur o.s.frv.

Sætækni ehf sá um þessa framkvæmd að öllu leyti.

Faxaflóahafnir – Raftenging skipa

Faxaflóahafnir sf hafa gert átak í því að raftengja skip sem koma í höfn. Árið 2015 var Sætækni ehf  fengið til að veita ráðgjöf um þarfir skipa og mögulegar úrbætur varðandi landtengingu. Í stuttu máli má segja að aðgengi að rafmagnstenglum hjá Faxaflóahöfnum er mikið og frágangur og þjónusta til fyrirmyndar.

Næstu framfaraskref  eru að skapa möguleika á landtengingu við 440V og 60 rið en nær öll nýrri skip eru með þannig rafmagn.

Staða varðandi stærri notendur eins og skemmtiferðaskip var skoðuð og ljóst að fjárfesting í landtengibúnaði fyrir þau er mjög mikil og fjárhagsleg arðsemi lítil.

Verkefni fyrir Lloyd’s Register of Shipping – LRS.

Sætækni  ehf vann verkefni fyrir LRS vegna tjóns á aðalvél í uppsjávarskipinu Birtingi NK 124.

Landhelgisgæsla Ísland – Þór.

Í lok ársins 2015 var boðin út vinna við slipptöku á Þór eða „Maintenance for patrol vessel Þór“ útboð hjá Ríkiskaupum V20159.

Verkið var umfangsmikið: að taka allar skrúfur skipsins, samtals 6 stk, í yfirhalningu, viðgerð eftir nokkur tjón þ.á.m eftir skólaskipið Kruzenshtern , almálun o.fl

Útboðið var allt unnið á ensku og verkið boðið út á Evrópska efnahagssvæðinu (EES).

Sætækni ehf sá um tæknilýsingu útboðsins

Hafnarfjarðarhöfn

Sætækni ehf tók að sér fyrir Hafnarfjarðarhöfn að kanna hvernig betur mætti nýta núverandi landtegnibúnað og hugsanlega gera endurbætur á honum. Einnig voru nokkrir umhverfisþættir skoðaðir eins og hávaði frá skipum, radarar og hitaveita.

Hér að neðan er skýrslan.

Hafnarfjarðarhöfn – Landtengingar o.fl..

Hafnarfjarðahöfn – Hamar

Lóðs- og dráttarbáturinn Hamar fer í slipp á tveggja ára fresti. Að þessu sinni þ.e.a.s árið 2018 fór lóðsbáturinn í slipp hjá Vélsmiðju Orms og Víglundar. Framkvæmdar voru þykktarmælingar, skipið var allt málað að utan, mælingar voru gerðar á skrúfubúnaði. Skipt var um allar stangir í stýrisvélum, nýjar stangir úr gegnheilu ryðfríu stáli. Sætækni ehf annaðist útboð og samning.

Faxaflóahafnir

Á vormánuðum 2019 skilaði Sætækni ehf i af sér skýrslu sem ber heitið Faxaflóahafnir – landtengingar og fjallar um rafmagnsmál – greiningu. Skýrslan fjallar nokkuð ítarlega um þarfir viðskiptavina Faxaflóahafna varðandi landtengingar, t.d. hvað þurfa þau mikið afl, hver er hentug spenna, hvaða raftiðni er um borð í skipum. Einnig er farið  yfir hvernig  jarðefnaeldsneyti hefur áhrif á loftgæði og gróðurhúsaáhrif. Fjallað er um hvað hefur verið skrifað um landtengingar skipa í íslenskum höfnum. Skoðaðir eru möguleikar á því að bæta búnað fyrir landtengingu um borð í skipum. Það er gerð grein fyrir hvaða möguleikar eru í landi til að bæta tengingar með  áherslu á áspennutengingar. Sagt er frá háspennutengingum í  höfnum heimsins og yfirlit tekið saman í töflu. Sagt er frá því hvað aðrir eru að gera og tekin dæmi um það. Í skýrslunni er einnig fjallað um aðra orkugjafa eins og vetni.

Vina í þessu verkefni hófst haustið 2016 með gagnaöflun.

Faxaflóahafnir áfangaskýrsla 2019-rafr-GHS (003)

TOP